O firmie  Realizacje  Oferta  Informacje  Magazyn  Oferty cenowe  Pomoc  Kontakt  

 Okna
 Drzwi
 Okiennice i rolety
 Wietrzenie
 Konserwacja
 Parapety
 Systemy alarmowe
Filtry wodne

Ze względu na coraz ograniczone zasoby wody na naszej planecie oraz coraz większe zanieczyszczenie wód spowodowane gwałtownym postępem technologicznym, problem uzdatniania wody jest coraz częściej podejmowany.

Wodę można uzdatniać na kilka sposobów. Oto najczęstsze z nich.

Zmiękczanie i odżelazianie
Proces ten usuwa zawiesiny, chlor żelazo i mangan. Dzięki temu znacznie poprawia się smak i jakość wody, nie tworzą się też rdzawe zacieki. Zmiękczanie zapobiega osadzaniu się kamienia w instalacjach wodnych, grzewczych oraz uszkodzeniom urządzeń domowych takich jak pralki, zmywarki. Warto wiedzieć, że 1 mm osadu na spiralach grzewczych powoduje 10% wzrost zużycia energii.

Filtracja i odmanganianie
Proces usuwa zawiesiny, chlor, koloidy i mangan na specjalnie dobranych kwarcowych piaskach, żwirach, antracycie, węglu aktywnym i złożach.

Filtry z odwróconą osmozą
System pozwala usunąć z wody jony (kationy i aniony) na specjalnych membranach osmotycznych bez użycia chemikaliów. Ścieki procesowe mogą być odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. Domowe systemy uzdatniania wody za pomocą odwróconej osmozy gwarantują otrzymanie zdrowej, smacznej i krystalicznie czystej wody. Każdy system składa się z filtrów wstępnych, membrany półprzepuszczalnej, filtra końcowego oraz mineralizatora. Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku ciśnieniowym.