O firmie  Realizacje  Oferta  Informacje  Magazyn  Oferty cenowe  Pomoc  Kontakt  

Okna
 Okna drewniane
 Okna PCV
 Nietypowe dodatki
 Szyby
 Okucia
 Drzwi
 Okiennice i rolety
 Wietrzenie
 Konserwacja
 Parapety
 Systemy alarmowe
Okna

Okna pełnią istotne funkcje, oddziaływujące na komfort życia: dostarczają świeżego powietrza i światła słonecznego, chronią przed zimnem i hałasem, ale także wpływają na wygląd pomieszczeń oraz elewacji budynków, dlatego wybór właściwego okna jest sprawą bardzo istotną.

Nowoczesne okna to nie tylko framuga (ościeżnica) i szyby: składają się one z bardzo wielu elementów. Obecnie pojedyńcze szyby zastępuje się szybami zespolonymi, czyli pakietami dwóch lub trzech szyb połączonych hermetycznie. Niezbędnymi elementami okna są również:
ościeżnica: zewnętrzna część okna, składająca się z profili bocznych, profilu górnego i dolnego, służąca do mocowania okna w ścianie a jednocześnie do mocowania skrzydła lub skrzydeł okiennych
skrzydło okienne: część okna (najczęściej ruchoma) utrzymująca szybę
Szprosy: dekoracyjne pionowe i poziome elementy, pozornie dzielące szybę na części. Mogą być montowane pomiędzy szybami, po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie okna.
Każde okno posiada również okucia, uszczelki, większość ma również okapniki, specjalne powłoki ochronne i inne dodatki.

Nowoczesne okna można otwierać nie tylko w tradycyjny sposób. Na rynku są dostępne okna uchylne z zawiasami u góry lub u dołu, okna przesuwne (w pionie i w poziomie), tradycyjne okna rozwierane, okna nieotwieralne, okna dachowe itp.

Walory estetyczne okna można podkreślić nie tylko poprzez dobór kształtu, ale równiez przez zastosowanie odpowieniego koloru, struktury materiału, lub dodatkowych elementów dekoracyjnych, takich jak szprosy, listwy ozdobne, szkło ornamentowe lub witraże.

Izolacyjność cieplna
Jest to jeden z najważniejszych parametrów decydujących o jakości okna. Określa się go współczynnikiem przenikalności cieplnej U, którego jednostką jest W/m2 * K. Zakup okna zapewniającego dobrą izolację termiczną pozwala znacznie zredukować wydatki na energię.
Okna dostarczane przez Drew Carbon charakteryzują się współczynnikiem przenikalności cieplnej 1,3 W/m2 * K przy szkleniu szybami zespolonymi o współczynniku izolacyjności termicznej 1,1W/m2 * K.
Izolacyjność akustyczna
Jest to zdolność do tłumienia dżwięków z otoczenia, która jest określana współczynnikiem przenikalności akustycznej Rw (podawanym w dB).

W przypadku okien dostarczanych przez firmę Drew Carbon współczynnik ten może wynosić od 32 do 40 dB.
Funkcjonalność
Dzięki odpowiedniej konstrukcji ościeżnic i skrzydeł okiennych oraz wysokiej jakości okuć, dostarczane przez Drew Carbon okna, otwierają się i zamykają bardzo łatwo, zapewniając jednocześnie docisk skrzydła na całym obwodzie.
Odporność na działanie warunków atmosferycznych
Nasze okna, charakteryzują się wysoką odpornością na skrajne warunki atmosferyczne m. in. intensywne promieniowanie słoneczne oraz duże różnice temperatur. Oferowane przez nas produkty nie ulegają zniekształceniu pod działaniem zmiennych warunków atmosferycznych.
Sztywność skrzydła okiennego
Dzięki dobraniu profili o odpowiednim wskaźniku wytrzymałości, właściwemu doborowi szyby do wielkości okna, rozmieszczeniu podkładek usztywniających szybę oraz zastosowaniu wysokiej jakości okuć, nasze okna charakteryzują się wysoką sztywnością skrzydła okiennego, co oznacza, iż mimo działających na skrzydło sił pionowych i poziomych, nie ulegają one wypaczeniu, a zatem otwierają się i zamykają bez problemów.

Dzisiejsze okna mają również dużo do zaoferowanie w dziedzinie kształtów. Oprócz tradycyjnych okien prostokątnych są okna okrągłe, łukowe, półłukowe, ćwierćokrągłe, owalne, eliptyczne, ośmiokątne, trójkątne, gotyckie, oraz tzw. wykusze, zwieńczenia półokrągłe lub łukowe, świetliki. Okna mogą być jedno lub wieloskrzydłowe, jedno lub wielorzędowe, ze słupkiem oraz z tzw. ruchomym słupkiem.

Przykładowe kształty okien: