O firmie  Realizacje  Oferta  Informacje  Magazyn  Oferty cenowe  Pomoc  Kontakt  

 Okna
 Okna drewniane
 Okna PCV
 Nietypowe dodatki
Szyby
 Okucia
 Drzwi
 Okiennice i rolety
 Wietrzenie
 Konserwacja
 Parapety
 Systemy alarmowe
Szyby

Nowoczesne okna szkli się szybami zespolonymi podwójnymi lub potrójnymi, w których tafle szkła oddzielone są od siebie ramkami międzyszybowymi (dystansowymi), a wolna przestrzeń między szybami wypełniona jest powietrzem lub gazem np. argonem. Ramki międzyszybowe wypełnione są substancją pochłaniającą parę wodną i uszczelnione butylem, tiokolem i silikonem.

Rodzaje szyb

Szyby ciepłochronne (niskoemisyjne)

Szyby te mają bardzo dobrą izolacyjność cieplną – współczynnik U = 0,7 do 1,5 W/(m2•K) (im mniejsza wartość współczynnika U, tym izolacyjność szyb większa). Aby jeszcze obniżyć wartość współczynnika U przestrzeń między szybami wypełnia się argonem lub innym gazem, a szybę wewnętrzną pokrywa się warstwą tlenków metali. W szybach ciepłochronnych ramki międzyszybowe, (określające odległość między taflami szkła) powinny być dość szerokie. Zwykle stosuje się ramki o szerokościach 12 do 16 mm.

Szyby dźwiękochłonne

Szyby te produkuje się z tafli szkła różnej grubości. Przestrzeń między szybami, która powinna być jeszcze większa niż w szybach ciepłochronnych, wypełniona jest ciężkim gazem. Dzięki takiemu rozwiązaniu bez problemu można osiągnąć zmiejszenie hałasu o 38dB. Dla lepszego zobrazowania problemu podajemy fakty wskazujące, że nasz słuch przy wytłumieniu hałasu o 5dB odczuwa zredukowanie hałasu o 50%.

Szyby przeciwsłoneczne
Absorpcyjne (pochłaniające światło) lub refleksyjne (z warstwą odbijającą promienie słoneczne) Szyby te chronią wnętrze domu przed nadmiernym nagrzaniem. Mogą mieć różne kolory (brązowy, zielony, szary) i różny stopień przezroczystości.

Szyby ochronne
Szyby ochronne dzielą się na 3 podstawowe grupy podzielone dalej na kilka klas według swej odporności na przebicie lub rozbicie.
1.Grupa szyb bezpiecznych – przy rozbiciu szkło rozpada się na małe kawałeczki o zaokrąglonych kształtach lub pęka tylko na kilka kawałków nie raniąc przebywających w pobliżu osób (szyby hartowane, laminowane, żywicowe, zbrojone siatką drucianą)
2.Grupa szyb antywłamaniowych – o zwiększonej odporności na włamanie (szyby laminowane i żywicowe)
3.Grupa szyb kuloodpornych – odporne na ostrzał z broni palnej (kombinacje szkła i folii)

Grupa szyb bezpiecznych:
Szyby klasy 0102 – Chronią przed zranieniem przy rozbiciu szyby, utrudniają rozbicie szyby przy gwałtownym zamknięciu okna lub drzwi, nie pękają na drobne kawałki, mogą być stosowane w budynkach zagrożonych wybuchem wewnętrznym. Miejsca zastosowania to: mieszkania, szpitale, szkoły, przedszkola, biura, zakłady produkcyjne – okna i drzwi wewnętrzne. Szyby klasy P1P2 - Chronią przed zranieniem jak szyby klasy 01 i 02. Są odporne na uderzenia. Mogą stanowić czasową ochronę przy próbie włamania bez przygotowania. Miejsca zastosowania to: kioski, domy wolnostojące, okna parterowe bloków mieszkalnych, witryny hoteli i biur, obiekty handlowe o małej wartości chronionej, hale sportowe.

Grupa szyb antywłamaniowych:

Szyby klasy P3P4 – Szyby utrudniając włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150 mm wykonane z drutu stalowego o średnicy 10 mm. Miejsca zastosowania to: witryny salonów hoteli i biur, obiekty handlowe o znacznej wartości chronionej, wille, apteki.
Szyby klasy P5P6 – Szyby o zwiększonej odporności na włamanie mogą zastąpić okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy 12 mm. Miejsca zastosowania to: muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, zakłady psychiatryczne, sale operacyjne banków, kantory, sklepy o dużej wartości chronionej, ekskluzywne wille.
Szyby klasy P7P8 – Szyby o wysokiej odporności na włamanie, mogą zastąpić okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy 16 mm. Miejsca zastosowania to: zakłady i sklepy jubilerskie, banki, obiekty specjalne, wystawy obiektów handlowych o dużej wartości chronionej.

Grupa szyb kuloodpornych:
Szyby klasy SO1 - Miejsca zastosowania: budynki administracji państwowej, wille.
Szyby klasy SO2 - Miejsca zastosowania: centrale telefoniczne i komputerowe, szyby samochodów przewożących przedmioty wartościowe.
Szyby klasy SO3 - Miejsca zastosowania: budynki o podwyższonym zagrożeniu terroryzmem i napadami rabunkowymi np.: boksy kasowe.
Szyby klasy SO4 - Miejsca zastosowania: urządzenie militarne, zakłady karne.
Szyby klasy SO5 - Miejsca zastosowania: urządzenie militarne i inne o szczególnym zagrożeniu.

Szyby samoczyszczące
Szkło samoczyszczące pokryte jest od zewnątrz specjalną powłoką. Pod wpływem działania światła dziennego w powłoce zachodzi proces rozkładania skupisk zanieczyszczeń organicznych (proces fotokatalizy w obecności promieniowania ultrafioletowego), natomiast woda deszczowa spływając po szkle wyjątkowo równą warstwą (umożliwia to powłoka hydrofilowa zmniejszająca napięcie powierzchniowe) zmywa uwolniony brud nie zostawiając smug jak to ma miejsce na zwykłym szkle.

Szyby ornamentowe
Szkło witrażowe o różnych kolorach, kształtach i ozdobnych strukturach.

Zestawiając różne rodzaje szkła można uzyskać szyby pełniące jednocześnie kilka funkcji.

Ramki międzyszybowe
Ramki międzyszybowe zazwyczaj wykonywane są z aluminium. Wadą tego materiału jest jednak bardzo dobre przewodnictwo cieplne powodujące powstawanie na obrzeżach szyby mostka cieplnego. Skutkiem tego jest pojawianie się rosy przy niskich temperaturach zewnętrznych, może także po pewnym czasie rozwinąć się pleśń. Alternatywnym rozwiązaniem są ramki wykonane z tworzywa sztucznego (thermix, TGI itp.) o bardzo niskiej przewodności cieplnej (np. polipropylen) pokrytego warstwą metalu.
Ramki z tworzywa:
- przerywają mostek cieplny w szybach zespolonych przez pełne odseparowanie termiczne szyb
- rozwiązują problem rosy i spowodowanych przez nią uszkodzeń i pleśnienia ram
- dają efekt ciepłego brzegu
- poprawiają współczynnik U okien
- oszczędzają energię grzewczą i przyczyniają się do ochrony środowiska